Welcome

《墨荷》以美元1650万定槌成交于纽约春季拍卖会

        2015年在世界的艺术中心-New York所举行的春季拍卖会上,H.H. Dorje Chang Buddha III的一幅“墨荷”,在3月22日的拍卖会场拍得最高价位,其成交价超越苏富比、佳士得、贞观等拍卖公司春拍会的最高价。评估专家们认为,该画是一幅稀世珍品,画艺高超,浑厚华滋,功夫老辣,镜心,纸本,评估市场价为1050万美 元。一开价起拍,即有各国的收藏家们竞相举牌抢拍,最后由美国一位六十岁左右、气质昂然的白人收藏家以一千六百五十万美金(不含税金)夺标,平均每平方英尺为165万美元,其画价已名列此次各大拍卖公司春拍水墨画首位,超过了本季拍卖会上的郑和、石涛、石鲁、吴昌硕、恽南田、齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、潘天寿、李可染、黄宾虹、吴冠中、郑板桥、文徵明等所有大名家拍出的画价数倍之多。

西画

微印派

中国画

人物

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

花鸟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

走兽

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

视频欣赏

播放视频

《你看我的家》

       这是一幅“泼墨线条写真派”风格的画作。这幅画除了大面积的泼墨写意外,还运用了中笔尖和边笔边的手法。山景被黑色墨水和浓重的绿色描绘。这件作品既保留了传统的绘画技巧,又体现了现代西方油画的写实效果。在中国画中,透视法的立体感很难运用到以中笔法来表现文人韵味的画作中。然而,这幅画结合了四种不同的元素:立体透视法与散透视法、泼墨法与线条、写意、和现实主义。中西画的属性形成了单一的时尚魅力。这幅画的标题是“看我的家”。它描绘了一个原始的乡村环境,一个有山脉、河流、太阳和月亮精神陪伴的土地。当一个人对当地的风土人情有感情时,就会将一个地方视为家。你不喜欢这样的家吗?

My name is aurora

Let's find your style together

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

在此添加您的标题文本

这是测试文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。